Sekretesspolicy

Våra uppgifter

AMADA Automation Europe Oy
Svartnäshagavägen 7
FI-68910 Bennäs
Finland

Telefonnummer:
+358 20 7009 000

Webbplats:
https://www.amada-automation.eu/

Uppgifter vi samlar in

På vår webbplats och i våra sociala medier kommer vi att behöva samla in uppgifter vid användning av vissa funktioner. Dessa redogörs nedan.

Cookies

Vår webbplats och de tredjepartstjänster vi använder lagrar cookies i din webbläsare, förutsatt att man valt att acceptera detta. Man kan ta del av informationen på webbplatsen även om man avböjt lagring av cookies, men vissa funktioner kanske inte fungerar som det är tänkt. De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt. Titta i Hjälp-menyn på din webbläsare för att se hur du ska göra för att stänga av cookies.

Google Analytics

Här kan du läsa om de cookies som Google lagrar i din webbläsare.

Statistik över besökare

Förutsatt att besökaren har gett tillåtelse till detta, samlar vi in anonyma data som hjälper oss att förstå hur webbplatsen används. Därmed kan vi också förbättra våra tjänster. Datan samlas in med hjälp av Google Analytics, detta kan man läsa mera om längre ner på sidan.

Dessa delar vi insamlad information med

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att föra statistik över våra besökare. Google Analytics skapar en profil av besökaren genom att samla in anonym information: t.ex. vilken webbläsare som används och på vilken typ av hårdvara webbläsaren används på.

Ingen personlig identifierbar information samlas in av Google Analytics.

Läs Googles Sekretess- och användarvillkor för att få reda på hur de använder informationen som vi delar med dem.

Google Analytics är enbart aktivt om användaren har gett tillåtelse att vi lagrar cookies i webbläsaren.

Lagringstid för insamlad information

Insamlad information via Google Analytics lagras i upp till 26 månader.

Skydd av insamlad information

Vi har vidtagit de åtgärder vi kan för att se till att den information som samlas in inte kan hamna i obehörigas händer. Programvaran som driver webbplatsen uppdateras kontinuerligt för att åtgärda säkerhetsbrister som uppdagas över tid. Trafiken mellan besökarens webbläsare och vår server är krypterad.

Hantering av personuppgifter i arbetsansökningar

I denna beskrivning anges hur personuppgifter hanteras då arbetsansökningar sänds in via ansökningsformuläret på AMADA Automations Europe Ltd:s (AAE) webbplats. Ansökningar som inlämnas på annat sätt, exempelvis via e-post eller personligen, hanteras på motsvarande sätt.

Registrering av personuppgifter i arbetsansökning

För att registrera personuppgifter i arbetsansökningar behövs den registrerades skilda samtycke. Begäran om samtycke görs därför i ansökningsformuläret på webbplatsen. Kommer ansökningen via andra kanaler begärs samtycke separat.

Personuppgifter som kan registreras är:

  • Namn, e-post, födelseår, adress, telefonnummer, utbildning, arbetserfarenhet, språkkunskaper, datakunskaper samt intressen.
  • Vilket typ av arbete som söks samt under vilken tidpunkt.
  • Sökandes egna bilagor, med valfri information.

Ansökningarnas lagringstid

Ansökningarna, och personuppgifterna, sparas fr.o.m. 20.4.2023 i tolv månader efter att ansökan fått ett slutresultat (anställd, avslagen eller återkallad). Ansökningar som sänts in tidigare sparas i sex månader efter att ansökan fått ett slutresultat (anställd, avslagen eller återkallad).

Syftet med registrering av personuppgifterna samt överlåtelse av information

Information om den registrerade används internt inom företaget som underlag vid rekrytering. Informationen behandlas konfidentiellt och ges endast vidare till tredje part, i detta fall externt rekryteringsföretag, som i undantagsfall kan anlitas för AMADA Automations Europe Ltd:s (AAE) rekryteringsbehov.

Möjlighet för den registrerade att granska, ändra och ta bort information

Den registrerade har möjlighet att be om att få se och granska all den information som finns lagrad och vid behov göra ändringar i denna samt också begära att informationen tas bort.

Registeransvarig:
AMADA Automation Europe Oy
Adress: Svartnäshagavägen 7, 68910 BENNÄS, Finland
Telefon: +358 20 7009 000
E-post: privacy(at)amada-automation.eu